Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Zmiany w Szkolnym Zespole Regionalnym „Małe Łącko”

        zmianyMŁ1Wychowywać w duchu wartości, wartości ważnych dla rodziny, szkoły, środowiska to wielkie wyzwanie dla nauczycieli, które realizowane jest od początków istnienia Szkoły, a zwłaszcza objęcia jej kierownictwa przez wybitnego pedagoga, Stanisława Wilkowicza.

Aby stały się drogowskazem w życiu, trzeba je uzewnętrznić również poprzez przywiązanie do tradycji, stroju, muzyki, tańca, mowy.

Misję tę realizował przez wiele lat Krzysztof Krzywdziński, prowadząc Szkolny Zespół Regionalny „Małe Łącko”. Okazywał uczniom wiele serca i życzliwości, nie szczędził czasu i uśmiechu, za co serdecznie dziękujemy.

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzenie zespołu zostało powierzone Marii Gorczowskiej wspomaganej przez Dorotę Dudę, obydwie panie są nauczycielkami Szkoły. O oprawę muzyczną w dalszym ciągu troszczy się Antoni Plechta, kierując kapelą regionalną. Nad strojami pieczę sprawują Maria Zygadło i Dorota Piszczek, dbają o ich właściwe przechowywanie, uzupełnianie
i wypożyczanie. Przed występem zakupiono nowe koszule (15), kierpce (22), pasy (9), kapelusze (12), wyszyto spodnie (2).

Aby zespół mógł uczestniczyć w konkursach i przeglądach, trzeba było dokonać zmian w programie, a zwłaszcza wprowadzić zabawy. Z nowym repertuarem członkowie zespołu pokazali się po raz pierwszy na scenie Amfiteatru na Jeżowej w czasie Święta Kwitnącej Jabłoni.

Potrzeba było całego roku ciężkiej, solidnej pracy prowadzących i uczniów, aby zasłużyć na pochwały gości i rodziców.


Kategoria: Bez kategorii
Skip to content