Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Zajęcia dodatkowe – kapela

Materiał do realizacji od 20 marca do 3 kwietnia

Zobacz film z p. Franciszkiem Kurzeją zrealizowany FKiŚL w Kazimierzu 1987.

Wysłuchaj uważnie nagrania i postaraj się wyłapać cechy wykonawcze charakterystyczne dla regionu.

Poniżej zamieszczam link do dwóch nagrań przeznaczonych do ćwiczenia indywidualnego w domu.

https://drive.google.com/file/d/1zgzKDbnUD0CKByBPoMJP0oUVgmd0qVW9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10uxxQ49cKw6oiu2l7ZtRLAeEMw16yJ8J/view?usp=sharing
Skip to content