Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Wybory do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum

wybory2W dniu 19 września 2014r. po tygodniowej kampanii wyborczej odbyły się wybory  do Rady Samorządu Uczniowskiego  Gimnazjum w Łącku.

Zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Łącku kandydatem do samorządu może być każdy uczeń szkoły zgłoszony przez grupę uczniów, który wyraził pisemna zgodę  na kandydowanie.

Za wybranych do Rady Samorządu Szkolnego uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

Aleksander Zbozieńwybory1

Aneta Cebula

Stanisław Dziedzic

Dawid Miłkowski

Andrzej Jarek

Kamil Korona

Barbara Hojda

Klaudia Konopka

Aleksander Jawor

Bartłomiej Mrówka

Kandydaci z mniejszą liczbą głosów podejmują pracę w Samorządzie na takich polach działań, jakie zadeklarują.

 

Po ukonstytuowaniu się Rady Samorządu Uczniowskiego odbyło się spotkanie z Dyrektorem Szkoły w celu wybrania opiekuna. W wyniku głosowania opiekunem Samorządu została wybrana p. Agnieszka Sobczak.

 

 

 

Kategoria: Bez kategorii
Skip to content