Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĄCKU

       wybory We wrześniu  2016r.  po tygodniowej kampanii wyborczej  odbyły się wybory   do Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wilkowicza  w Łącku.

            Zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Łącku kandydatem do samorządu może być każdy uczeń szkoły zgłoszony przez grupę uczniów, który wyraził pisemna zgodę   na kandydowanie.

            Za wybranych do Rady Samorządu Szkolnego uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

  

Mariusz Kutwa

Patryk Łazarz

Kacper Czepielik

Karolina Gromala

Edyta Franczyk

Witold Kurnyta

               Kandydaci z mniejszą liczbą głosów podejmują pracę w Samorządzie na takich polach działań, jakie zadeklarują.  Po ukonstytuowaniu się Rady Samorządu Uczniowskiego odbyło się spotkanie  z Dyrektorem Szkoły w celu wybrania opiekuna. W wyniku głosowania opiekunem Samorządu została wybrana p. Anna Sułkowska.


Kategoria: Bez kategorii
Skip to content