Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum w Łącku

       wyboryWe wrześniu  2016r.  po tygodniowej kampanii wyborczej  odbyły się wybory   do Rady Samorządu Uczniowskiego  Gimnazjum w Łącku.

Zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Łącku kandydatem do samorządu może być każdy uczeń szkoły zgłoszony przez grupę uczniów, który wyraził pisemna zgodę   na kandydowanie.

Za wybranych do Rady Samorządu Szkolnego uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

Agnieszka Sawina

Kacper Brzeczek

Piotr Jawor

Bartłomiej Mikulec

Aneta Kempa

Wiktoria Brzeczek

Piotr Lisiecki

Klaudia Opyd

Szymon Kornaś

Karolina Juras

               Kandydaci z mniejszą liczbą głosów podejmują pracę w Samorządzie na takich polach działań, jakie zadeklarują.  Po ukonstytuowaniu się Rady Samorządu Uczniowskiego odbyło się spotkanie  z Dyrektorem Szkoły w celu wybrania opiekuna. W wyniku głosowania opiekunem Samorządu została wybrana p. Agnieszka Ciuła.

Kategoria: Agnieszka Ciuła
Skip to content