Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

„Współczesne zagrożenia cywilizacyjne”- podsumowanie projektu edukacyjnego w ZSP w Łącku

„Współczesne zagrożenia cywilizacyjne”- ten jakże interesujący, a zarazem aktualny problem stał się tematem projektu edukacyjnego, którym w roku szkolnym 2017/2018 zajmowali się uczniowie II klas gimnazjalnych.


Uroczyste podsumowanie pracy odbyło się 12 czerwca 2018r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku. Uczniowie przedstawili efekty swoich działań licznie przybyłym rodzicom. Każda klasa zaprezentowała się w różnorodnych formach: uczniowie przygotowali plakaty i hasła opisujące szkodliwość nałogów, takich jak nikotynizm czy alkoholizm. Ważnym elementem były też prezentacje multimedialne, które w obrazowy sposób unaoczniały skutki uzależnienia od dopalaczy czy też nadmiernego korzystania z internetu. Zwrócono także uwagę na problem niewłaściwego odżywiania się i zaprezentowano oraz omówiono piramidę żywienia.Występy urozmaicone były piosenkami, układami choreograficznymi oraz scenkami dramowymi. Każdy uczeń wniósł swój wkład w to, aby rzetelnie przygotować się do swojego występu.
Po zakończeniu uroczystości miał również miejsce poczęstunek oraz spotkania rodziców oraz uczniów z wychowawcami i Panią Dyrektor Barbarą Stolarską.
Nad przygotowaniem i przebiegiem uroczystości czuwali wychowawcy II klas gimnazjalnych.


Kategoria: Bez kategorii
Skip to content