Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

VIII edycja konkursu ekologicznego pod nazwą ,,Mistrz Recyklingu i Przyjaciele’’

  • Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do uczniów klas 4- 6 szkół podstawowych.
  • Celem konkursu jest kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów z gospodarstw domowych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  • Konkurs rozpoczyna się 15.01.2022 r.
  • Termin nadesłania zgłoszeń  upływa dnia 05.02.2022 roku.
  • Uczniowie  pracują w  zespołach liczących minimum 2 osoby.
  • Zadania konkursowe dla każdego zespołu:
  1. Przygotowanie filmu do mediów społecznościowych na temat  znaczenia recyklingu zużytego sprzętu AGD – RTV.
  2. Wykonanie projektu gry planszowej na temat selektywnej zbiórki oraz recyklingu. Celem gry jest recykling opakowań w 100 %.
  • Termin nadesłania prac w formie elektronicznej upływa z dniem 30.03.2022 r.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Kategoria: Bez kategorii
Skip to content