Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

„Technikoludek” – czyli przedszkolak w świecie technologii


Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Łącku przystąpiły w roku szkolnym 2020/2021 do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego mającego na celu rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci poprzez wprowadzanie je w świat nowoczesnej technologii, oraz uwrażliwianie ich na zagrożenia wynikające
z nałogowego użytkowania urządzeń technologicznych.
Cyfrowy postęp zmusza nas do świadomego korzystania ze zdobyczy techniki. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii rekomendowane jest w programach wychowania przedszkolnego. Ma ono wspomagać proces nauczania i aktywność twórczą dzieci. Działania podjęte podczas realizacji projektu ściśle związane są
z narzędziami informatycznymi, jak również pracą własną dzieci. Realizując poszczególne zadania projektu chcemy kształtować osobowość przedszkolaka, który chętnie będzie korzystał z dóbr technologii, równocześnie dostrzegając piękno otaczającego go świata.
Pierwsze wrześniowe zadania są już wykonane. Rodzice zostali zapoznani
z filmem edukacyjnym „Homo Tabletis” oraz otrzymali ulotkę informacyjną uwrażliwiającą ich na zalety i wady płynące z korzystania przez dzieci z urządzeń dotykowych. Natomiast w przedszkolu powstał „Kącik technologiczny” ukazujący świat techniki sprzed lat i cyfrowy postęp, który możemy dostrzec w każdej dziedzinie życia.
Przed nami jeszcze wiele ciekawych zadań. Mam nadzieję że bawiąc się
i ucząc coraz lepiej będziemy korzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych nie zapominając o tradycyjnym zmysłowym odbieraniu świata.

Kategoria: Przedszkole
Skip to content