Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Światowy Dzień Ziemi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku.

 

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi 27 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Łącku odbył się uroczysty apel.

 

Uczniowie Szkolnego Koła Przyrodniczego, pod kierunkiem pani Urszuli Franczyk oraz dzieci z klas III, pod opieką wychowawczyń Barbary Dudy i Marii Zygadło przedstawili współczesne zagrożenia środowiska. Swoją postawą
i zdolnościami teatralnymi zachęcili wszystkich do poszanowania przyrody.

Celem obchodów Dnia Ziemi było rozbudzenie troski o naszą planetę, przybliżenie i uświadomienie uczniom wagi problemów ekologicznych. To oni
w przyszłości będą podejmować różne decyzje, które wpłyną na ich jakość życia na Ziemi. Finałem imprezy był mały turniej wiedzy o tematyce ekologicznej dla klas młodszych i wręczenie dyplomów Młodego Ekologa.


Kategoria: Bez kategorii
Skip to content