Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

„STOP MOWIE NIENAWIŚCI”- wydarzenie w ramach projektu „Wiedza- Tolerancja- Integracja”

      tolerancjaW ramach projektu „Wiedza – Tolerancja – Integracja”, współfinansowanego z Funduszy EOG,
dnia 1 kwietnia 2016r. w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Łącku, miało miejsce podsumowanie młodzieżowej akcji wolontariackiej, pod hasłem: „STOP MOWIE NIENAWIŚCI”.

     Celem projektu było uczenie postaw tolerancji, akceptacji i szacunku, także wyrozumiałości dla cudzych poglądów, upodobań, zachowań oraz ludzi różnych ras i wyznań.

     W pierwszej części happeningu uczestnicy, prezentujący się w strojach ludzi różnych narodowości i religii, zgromadzili się na boisku szkolnym, by zaprosić uczniów klas pierwszych do uczestnictwa w imprezie. Dodatkową formą zachęty były transparenty, afisze i plakaty, promujące hasła tolerancji i integracji. Po części wprowadzającej wszyscy udali się  do sali gimnastycznej, gdzie zebrani uczniowie mieli możliwość poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę i na temat właściwych zachowań wobec różnorodności i odmienności. Aby zainteresować młodzież tematem, w happeningu wykorzystano ciekawe i zróżnicowane formy przekazu, takie jak: prezentacja multimedialna, wykład, scenka rodzajowa, bajka terapeutyczna i dialog. Akceptację dla propagowanych postaw podkreślały różnobarwne stroje uczestników imprezy. W końcowe części prezentacji głos zabrała Pani Dyrektor Barbara Stolarska, podkreślając ważność i rangę postaw tolerancyjnych we współczesnym świecie. Podsumowania projektu dokonał jego koordynator, Pan Janusz Koza.

      Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, zmotywował ich do głębszego zastanowienia się nad istotą  tolerancji i nad jej rolą w życiu każdego człowieka.


Kategoria: Bez kategorii
Skip to content