Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Spotkanie z Wójtem Gminy Łącko w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka od najmłodszych lat odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika.

Rozumiejąc to i doceniając, nasze przedszkole bierze udział w akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach realizacji cyklu spotkań z książką dnia 6 marca 2018r. odwiedził nas wyjątkowy gość, osoba powszechnie znana
w środowisku lokalnym Wójt Gminy Łąko Jan Dziedzina. Przeczytał dzieciom bajkę W. Drabika „Bociek Janek” i „Przygody Kubusia Puchatka”.
Dzieci z zainteresowaniem słuchały czytanego tekstu, rozmawiały na temat zawartych treści, nawiązały z gościem bardzo dobry kontakt. Wypowiedzi dzieci były ciekawe i mądre. Na zakończenie dzieci pożegnały Pana Wójta, wręczając laurkę. W zamian otrzymały worek słodyczy.


Kategoria: Bez kategorii
Skip to content