Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

„Smog albo zdrowie – nie truj siebie i innych” w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Łącku.

Akcja edukacyjna dotycząca zanieczyszczenia i ochrony powietrza „Smog albo zdrowie – nie truj siebie i innych” w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Łącku.

W ramach akcji społecznej Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej przekazany został oczyszczacz powietrza dla Przedszkola Samorządowego nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łącku. Przeprowadzono cykl zajęć na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie. Zrealizowano następujące tematy: „Chcemy oddychać świeżym powietrzem”, „Co możemy zrobić, by oddychało nam się lepiej”, „Smog – smok”, „Ziemia to nasz wspólny dom”.

Akcja przeprowadzona była przez nauczycielki: p. Dorotę Majerską i p. Beatę Wąchałę. Dzieci podczas zajęć słuchały informacji na temat szkodliwości smogu i spalania śmieci. Przygotowywały prace plastyczne na temat zanieczyszczenia powietrza. Zakończeniem cyklu zajęć dotyczących zagrożeń wynikających ze spalania substancji zanieczyszczających była inscenizacja „Smog albo zdrowie – nie truj siebie i innych”.

Cała akcja odbyła się w formie zabawy, dzieci dowiedziały się, że należy dbać o przyrodę, chronić ją, by korzystać z jej uroków. Jeśli świat będzie czysty – zdrowa będzie żywność, powietrze, woda. To wpajamy maluchom od najmłodszych lat. Wierzymy, że prowadzone przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzieci, i że w przyszłości nasi wychowankowie będą prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata.


Kategoria: Bez kategorii
Skip to content