Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Rozwijajmy razem dzieło miłosierdzia! Wyślij pączka do Afryki

      28 lutego 2019r. uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkonego w Łącku  wzięli udział w   akcji „Wyślij pączka do Afryki”. Celem tegorocznej edycji jest  wsparcie edukacji poprzez m.in. pomoc ubogiej młodzieży i dzieciom przybywającym  z  wiosek położonych głęboko w buszu do  Bocaranga, gdzie mogą podjąć naukę  w tamtejszej szkole. Niestety, ich  rodzice nie są
w stanie zapłacić za kształcenie. Dlatego pieniądze zgromadzone podczas  akcji zostaną  przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty za szkołę, wyposażenie uczniów (zeszyty, długopisy, mundurek szkolny), uregulowanie czesnego  za internat dla dziewczyn przy misji sióstr Miłosierdzia w Bocaranga oraz stworzenie obwoźnego placu zabaw dla dzieci w Czadzie.

        Uczniowie Naszej Szkoły postanowili wesprzeć edukację dzieci w Republice Środkowoafrykańskiej i  przyłączyli się do akcji. Wspierani przez rodziców smażyli pączki,
a następnie własne wyroby sprzedawali na zorganizowanym przez  szkolne koło Caritas i Samorząd Uczniowski kiermaszu misyjnym S.O.S dla Afryki.

       Dzięki wyrazowi dobroci i chęci niesienia pomocy najuboższym na świecie, kilkaset osieroconych dzieci w Republice Środkowoafrykańskiej dostanie ciepły posiłek w szkole oraz  będą mogły uczyć się na równych prawach z innymi uczniami.                                                                                               Opracowała:Agnieszka Ciuła

Kategoria: Bez kategorii
Skip to content