Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Rozpoczęcie rekrutacji uczestników projektu „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”

    logoW związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko” ogłaszamy rozpoczęcie naboru dzieci do oddziału przedszkolnego.

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Łącko, a realizatorem Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łącku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej oraz tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie wiejskiej Gminy Łącko poprzez utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 23 dzieci w m. Łącko wraz z jego dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo a także wdrożenie dodatkowych zajęć wyrównujących deficyty zdiagnozowane u dzieci, w latach 2017-2018.

Okres realizacji projektu trwa do 30 września 2018r

Dokumenty rekrutacyjne do poprania:

Regulamin_rekrutacji i uczestnictwa w_projekcie

ZAŁĄCZNIK  nr 1 Kwestionariusz_zgloszeniowy_DZIECKO

ZAŁĄCZNIK  nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu_DZIECKO

ZAŁĄCZNIK nr 3 Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu_DZIECKO

ZAŁĄCZNIK  nr 4 Oświadczenia dodatkowe_DZIECKO

ZAŁĄCZNIK  nr 5 Umowa_DZIECKO

ZAŁĄCZNIK  nr 6 Kwestionariusz_zgloszeniowy_NAUCZYCIEL

ZAŁĄCZNIK  nr 7 Oświadczenie uczestnika projektu_NAUCZYCIEL

ZAŁĄCZNIK nr 8 Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu_NAUCZYCIEL

ZAŁĄCZNIK  nr 9 Umowa_NAUCZYCIEL

Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

Skip to content