Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola nr1 w Łącku

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącku informuje, że w dniach od 15.02.2021r. do 12.03.2021r. będą przyjmowane NA WOLNE MIEJSCA , wnioski do Przedszkola, na rok szkolny 2021/2022.

Wniosek i oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub z zakładek poniżej i złożyć w sekretariacie w godzinach od 8.00-15.00.

Po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu listy przyjętych, bardzo prosimy o złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę realizacji w naszym Przedszkolu, wzór wniosku również znajduje się poniżej.


Skip to content