Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola nr1 w Łącku

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącku informuje, że w dniach od 15.02.2022r. do 11.03.2022r. będą przyjmowane NA WOLNE MIEJSCA WNIOSKI do Przedszkola, na rok szkolny 2022/2023.Wniosek i oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej (www.zsp.lacko.pl) i złożyć w sekretariacie w godzinach od 8.00-15.00.Po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu listy przyjętych, bardzo prosimy o złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę realizacji w naszym Przedszkolu, wzór wniosku również znajduje się na naszej stronie.

Skip to content