Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 2016/2017

ODDZIAŁ PRZDSZKOLNYREKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM
W ŁĄCKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Zgodnie z zarządzeniem nr 6/2016 Wójta Gminy Łącko z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 terminów dotyczących rekrutacji do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Łącko, ustala się następujące terminy rekrutacji.

 Terminy postępowania rekrutacyjnego:

1) Do 29 lutego 2016r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Łącku; (odbiór deklaracji w sekretariacie lub na stronie internetowej Szkoły)
2) Od 1 marca do 25 marca 2016r. –składanie dokumentów o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. Dokumenty składane są do Dyrektora Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Łącku;
3) Od 29 marca do 1 kwietnia 2016r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o przyjęcie dziecka;
4) Do 15 kwietnia 2016r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
5) Do 22 kwietnia 2016r.- potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
6) Do 26 kwietnia 2016r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
2. Terminy postępowania uzupełniającego:
1) Od 26 kwietnia do 2 maja 2016r. – składanie dokumentów o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego;
2) Od 4 maja do 9 maja 2016r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o przyjęcie do oddziału przedszkolnego;
3) 10 maja 2016r. – rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej i podanie listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych;
4) Do 13 maja 2016r.- potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
5) Do 18 maja 2016r. – podanie do publicznej wiadomości rzez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego ustala się liczbę punktów za każde z kryteriów – 2punkty.

Kryteria wynikające z art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 Kryteria rekrutacyjne – tabela

 Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

 

Skip to content