Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Rekrutacja ciągła do projektu Szkoły na „6” w Gminie Łącko

Informujemy, iż od dnia 2 września 2020 r. uruchamiamy rekrutację ciągłą do projektu  „Szkoły na „6” w Gminie Łącko”
Projekt pn.   “Szkoły na „6” w Gminie Łącko” realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Szkole realizującej projekt oraz na stronie:
https://www.lacko.pl/rekrutacja-vii.html Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącku – Biuro projektowe – pokój nr 27.

Kategoria: Bez kategorii
Skip to content