Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Realizujemy projekt pn. „Nowoczesne kształcenie ogólne w gminie Łącko”

Od czerwca br. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku realizuje projekt pn. „Nowoczesne kształcenie ogólne w gminie Łącko”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w Szkołach Prowadzących Kształcenie Ogólne
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie dostępności i jakości edukacji dzieci
i młodzieży w zakresie kształcenia ogólnego uczęszczających do 5 szkół podstawowych
i 3 trzech gimnazjów podległych pod Gminę Łącko w okresie od II kw. 2017 do IV kw. 2018r. Działania: Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych, kompetencji informatycznych; Zakup wyposażenia do Międzyszkolnych pracowni przyrodniczych; Zakup wyposażenia do pracowni informatycznej dla szkół; Rozwój kompetencji zawodowych kadr.

Uczniowie  naszej Szkoły z klas gimnazjalnych uczestniczą w:

– zajęciach grupowych z matematyki (4 grupy)

– zajęciach rozwijających z matematyki dla uczniów zdolnych (2 grupy)

– kołach z zakresu przedmiotów przyrodniczych (fizyko-chemiczne, chemiczne, biologiczne)

– kołach z zakresu kompetencji informatycznych (1 koło)

W ramach projektu jedną salę informatyczną zmodernizowano i doposażono
w 16 laptopów i szafę. Drugą wyposażono w stoliki i krzesła. Zakupiono 25 laptopów, projektor multimedialny, tablicę, metalową szafę do przechowywania laptopów.

 

Skip to content