Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Realizacja projektu pn. „Szkoły na „6” w Gminie Łącko” – Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do projektu pn. „Szkoły na „6” w Gminie Łącko” na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzona od 9 maja do 30 czerwca br.
Projekt pn. „Szkoły na „6” w Gminie Łącko” realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko w ramach 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Budżet Państwa. Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Łącku.
Pozdrawiam, Jolanta Kijak

Kategoria: Bez kategorii
Skip to content