Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Realizacja projektu edukacyjnego klas II „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”

            zawodyW dobie rozwijającej się technologii, w świecie komputerów, smartfonów, oraz konsoli ciężko sobie wyobrazić, że ludzie pracowali bez pomocy laptopa czy telefonu komórkowego. Dlatego w czasach wszechobecnej mechanizacji celem zasadniczym realizowanego projektu stała się ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej będącej kluczem do rozwoju zawodowego i sukcesu finansowego wielu młodych ludzi.

Wybierając temat projektu, chcieliśmy uświadomić młodym ludziom, że bycie specjalistą w konkretnej dziedzinie może być dla nich korzystne, ponieważ liczna grupa konsumentów kupuje to, co zostało wykonane ludzką ręką. Uczniowie poznali przyczyny, przebieg i skutki przemian zawodów wykonywanych przez ludzi, takich jak: piekarz, tkacz, przędzarz, malarz na szkle, kwiaciarka oraz uczyli się szacunku dla dorobku kulturowego przodków. Wychowankowie mieli możliwość zrozumienia dynamiki rozwoju życia społecznego i zmian w zawodach w Polsce na przełomie wieków i ich wpływu na współczesny charakter. Natomiast poprzez sytuacje wychowawcze uczniowie mieli okazję utrwalać zasady kulturalnego obcowania w grupie rówieśniczej, doskonalili wiedzę i umiejętności intelektualne. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych i małe formy teatralne pozwoliły uczestnikom projektu rozwijać ich twórczą aktywność i ekspresję oraz umożliwiały osiąganie sukcesu na różnorodnych płaszczyznach działalności edukacyjno – wychowawczej. Aby zrealizować założone cele, opracowano szereg działań, które umożliwiały wychowankom pogłębienie wiedzy na poszczególne tematy: IIA- Od ziarenka do bochenka. IIB- Historia rzemiosła w Polsce. IIC- Jak to z lnem było? IID-Tkactwo na przestrzeni wieków. IIE- Historia malarstwa na szkle. We wszystkich zespołach można było zaobserwować ogromne zaangażowanie i poważne podejście do tematu, co mogliśmy dostrzec podczas publicznej prezentacji, która miała miejsce 06 czerwca 2016r. Grupy realizujące poszczególne zadania wypracowały wiele ciekawych pomysłów i rozwiązań. Uczniowie klasy IIA skoncentrowali się na odtworzeniu procesu powstawania mąki i chleba W tym celu wykonali odpowiednią scenografię. Następnie odegrali scenkę dramową pt. W piekarni dawniej i dziś, gdyż spożywanie naturalnej, odpowiednio dobranej i przygotowanej we właściwy sposób żywności ma uzdrawiający wpływ na organizm ludzki i może uchronić go od
następstw wielu chorób cywilizacyjnych. Uczniowie klasy IIA podążali śladem jeszcze nie tak odległych czasów w poszukiwaniu pieczywa wolnego od chemicznych dodatków i uczestniczyli w warsztatach piekarniczych w Sądeckim Parku Etnograficznym. Odwiedzili także łącką piekarnię. Zaprezentowali też film, ukazujący, jak przy udziale starszego pokolenia w praktyczny sposób zgłębiali tajemnicę wypieku chleba. Realizując zadanie mające na celu ukazanie historii kwiaciarstwa w regionie, uczniowie klasy IIB brali udział w warsztatach tematycznych zorganizowanych w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu. Samodzielnie, korzystając z różnych źródeł informacji, zgłębiali także wiedzę na temat historii rzemiosła w Polsce. Ponadto prezentacja została wzbogacona o prelekcję zaproszonego gościa, tj. Sebastiana Basty, która dotyczyła zwyczajów związanych z wykonywaniem kwiatów w regionie. Uczniowie klasy IIC w krótkiej scence dramowej przedstawili legendę: Jak to ze lnem było? Zaprezentowali również sposoby pozyskiwania produktów do pracy przędzarza, przygotowali także obszerną prezentację z odbytych warsztatów dotyczących sposobu uprawy i obróbki lnu. Pozyskali również sprzęt, by przedstawić sposób działania kołowrotka. W dalszej kolejności uczniowie klasy II D zaprezentowali „garść faktów” na temat historii tkactwa na przestrzeni wieków oraz, w formie prezentacji multimedialnej, dzieje jedwabiu. Wybrani uczniowie w krótkiej narracji ukazali historię wawelskich arrasów oraz tkactwa artystycznego. Zebrani mogli podziwiać pokaz tkania prostego gobelinu na wykonanych przez uczniów krosnach. Na zakończenie klasa IIE przedstawiła historię malarstwa na szkle. Wybrani uczniowie najpierw zgłębiali genezę ludowego malarstwa na szkle, a potem pokazali efekt swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej „Sławni malarze na szkle”. Pokaz został wzbogacony o przedstawienie ceremoniału, jaki towarzyszył sprzedaży obrazów przez tzw. obraźników. Na zakończenie mogliśmy podziwiać fotorelację z udziału uczniów w warsztatach w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu.


Kategoria: Agnieszka Ciuła
Skip to content