Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Rajd Górski na Przełęcz Przysłop

przysłop1   W dniu 17.02. 2017 r. 12 uczniów Gimnazjum brało udział w rajdzie górskim na Przełęcz Przysłop z okazji 73 rocznicy obławy niemieckiej na Oddział Partyzancki „Wilk”.


Uczestnicy rajdu mieli za zadanie pokonać trasę rajdu zgodnie z oznaczeniem na mapie, odnajdując po drodze osobowe punkty kontrolne oraz wykonując w czasie marszu zadania wyznaczone przez osoby oddelegowane przez Sztab.
Głównymi celami rajdu było:
– poznanie dziejów niepodległościowego podziemia zbrojnego z lat 1939 – 1955 na terenie Sądecczyzny
i okolic;
– prezentacja żywej historii – prezentacja sylwetek żołnierzy podziemia antyniemieckiego na przykładzie
wyposażenia grup rekonstrukcyjnych w trakcie Rajdu;
– poznanie warunków życia przebywających w sądeckich lasach partyzantów;
– kultywowanie pamięci o polskim podziemiu niepodległościowym.


Kategoria: Bez kategorii
Skip to content