Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Profilaktyka inaczej

Dnia 10 maja 2019 roku uczniowie klas 3 – 8 Szkoły Podstawowej obejrzeli spektakle profilaktyczne Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa.Uczniowie klas III – V oglądali przedstawienie pt „Pępek świata”, celem którego było: zaznajomienie z zagrożeniami wynikającymi z pozostawienia młodych ludzi samym sobie, kształtowanie podstawowych wartości w życiu młodego człowieka, przekazanie wiadomości dotyczących tematu egoizmu, kształtowanie postaw umożliwiających rozwiązywanie problemów.

Uczniowie klas VI – VIII zobaczyli spektakl pt „Laboratorium życia” poruszający problem zażywania dopalaczy i picia alkoholu. Celem przedstawienia było:- przekazanie wiadomości na temat zgubnego wpływu używek,- kształtowanie pozytywnego obrazu pedagoga i psychologa i postaw rozwiązywania problemów na drodze dialogu.

Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli spektakle, które z pewnością pobudzą do refleksji i zastanowienia się nad niewłaściwym zachowaniem i postawami.

Kategoria: Bez kategorii
Skip to content