Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Pożegnanie klas VI Szkoły Podstawowej w Łącku

zakończenie klas VI        W roku szkolnym 2015/2016 42 uczniów naszej Szkoły żegnało swoich nauczycieli i wychowawców. Program artystyczny „Ale to już było” przygotowały wychowawczynie: Janina Łazarz i Maria Wojtas.

Szóstoklasiści w sposób humorystyczny i barwny wspominali miniony czas nauki i uczniowskie dylematy. Rada Rodziców ufundowała liczne nagrody książkowe dla absolwentów, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, uzyskali wysokie wyniki na sprawdzianie i zajęli znaczące miejsca w konkursach i zawodach sportowych.


Kategoria: Bez kategorii
Skip to content