Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

DZIEŃ MAMY I TATY W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W ŁĄCKU

Coroczna uroczystość Dnia Mamy i Taty już na stałe wpisała się w tradycję naszego Przedszkola. Spotkanie odbyło się 23 maja i miało jak zawsze bardzo uroczysty charakter. Rodzice mieli okazję podziwiać swoje pociechy w specjalnie dla nich ułożonym programie artystycznym, który przygotowały dzieci wraz z wychowawczyniami.

Mali artyści bardzo przeżywali występ, ale nie zdarzyła się prawie żadna pomyłka podczas recytowania wierszy czy śpiewania piosenek.

Rodzice podziwiali aktorskie talenty swoich dzieci, mamy ocierały ukradkiem łzy wzruszenia, gdy usłyszały pierwsze takty piosenki.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Dzień Mamy i Taty organizowany przez Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łącku co roku przyciąga coraz więcej gości. W tym roku zaszczycił nas także swoją obecnością Pan Jan Dziedzina Wójt Gminy Łącko. W swoim przemówieniu podziękował dzieciom za wspaniały występ, rodzicom za trud włożony w wychowywanie dzieci oraz wychowawczyniom za przygotowanie tak pięknej uroczystości.

Ostatnim punktem tegorocznej uroczystości Dnia Mamy i Taty był wyjątkowy występ tańca przygotowany przez grupę taneczną. Na zakończenie każde dziecko podarowało swoim rodzicom mały upominek.

Fizyka i chemia bez tajemnic

Bezwonne, bezbarwne, niewidoczne, a jednak niezbędne do życia – Powietrze. 23 maja jego tajemnice odkrywali przed nami animatorzy Małopolskiego Centrum Nauki – „Cogiteon”. Wspaniała forma przekazu, której podstawę stanowiły widowiskowe doświadczenia, uczyniła ze zdobywania wiedzy ekscytującą podróż.

Czemu ogień zapala się ponownie, gdy zetknie się z tlenem?

Co zrobić, żeby powietrze stało się widoczne?

Jak nadmuchać balon bez większego wysiłku?

To tylko niektóre z pytań, na które uzyskaliśmy tego dnia odpowiedzi. Jeszcze po zakończeniu spotkania słychać było emocjonalne komentarze uczniów, którzy przekonali się że fizyka i chemia skrywają w sobie sekrety warte odkrycia. „Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać.Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia”

23 maja 2019r.postulat Einsteina na pewno został spełniony.

Profilaktyka inaczej

Dnia 10 maja 2019 roku uczniowie klas 3 – 8 Szkoły Podstawowej obejrzeli spektakle profilaktyczne Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa.Uczniowie klas III – V oglądali przedstawienie pt „Pępek świata”, celem którego było: zaznajomienie z zagrożeniami wynikającymi z pozostawienia młodych ludzi samym sobie, kształtowanie podstawowych wartości w życiu młodego człowieka, przekazanie wiadomości dotyczących tematu egoizmu, kształtowanie postaw umożliwiających rozwiązywanie problemów.

Uczniowie klas VI – VIII zobaczyli spektakl pt „Laboratorium życia” poruszający problem zażywania dopalaczy i picia alkoholu. Celem przedstawienia było:- przekazanie wiadomości na temat zgubnego wpływu używek,- kształtowanie pozytywnego obrazu pedagoga i psychologa i postaw rozwiązywania problemów na drodze dialogu.

Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli spektakle, które z pewnością pobudzą do refleksji i zastanowienia się nad niewłaściwym zachowaniem i postawami.

Drodzy Rodzice

Informujemy, że w trakcie trwania egzaminów gimnazjalnych,
tj. 10,11 i 12 04. 2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej uczą się zgodnie z planem lekcji, natomiast w czasie egzaminów ósmoklasisty, tj. w dniach 15,16,17 04. 19r. uczniowie klas trzecich Gimnazjum uczą się zgodnie z planem lekcji, a klasy I – VII Szkoły Podstawowej mają dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

„Zmieniamy odpady na rzeczy do zabawy”

Z troską o środowisko naturalne oraz z praktycznym podejściem do rozwiązania problemu nadmiaru zbędnych rzeczy w naszym najbliższym otoczeniu, został przeprowadzony konkurs plastyczno-techniczny „Zmieniamy odpady na rzeczy do zabawy”. Organizatorzy konkursu zwrócili uwagę na możliwość powtórnego użycia odpadów i zainspirowali uczniów do zrobienia ekologicznej zabawki z rzeczy przeznaczonych do wyrzucenia. W efekcie powstały piękne prace przestrzenne, których autorami są uczniowie klas I-III naszej szkoły.

Taka ekologiczna zabawka bardziej cieszy, niż ta kupiona w sklepie, o czym wszyscy przekonali się podczas zorganizowanej wystawy pokonkursowej. Z wielkim entuzjazmem i zainteresowaniem uczniowie podziwiali prace swoich kolegów i koleżanek. Nic dziwnego, bo powstały bardzo pomysłowe i okazałe zabawki. A przy tym, nikt nie ma wątpliwości, że samo tworzenie było również niezwykle interesującą i rozwijającą zabawą. Co więcej, zabawka wykonana według własnej wizji twórczej szybko się nie nudzi i traktuje się ją z większym szacunkiem.

Konkurs plastyczno-techniczny „Zmieniamy odpady na rzeczy do zabawy” został zrealizowany w ramach Innowacji Programowo-Metodycznej „Rycerze przyrody i ekologii”, którego celem było miedzy innymi rozbudzanie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych poprzez troskę i odpowiedzialność o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi, wyrabianie nawyku oszczędnego korzystania z materiałów.

„MOJA ZIEMIA – MÓJ DOM”

Dzień Ziemi w naszej szkole zawsze porusza wszystkich, skłania do refleksji, pomysłowości i radosnej zabawy. A nad tym ogólnym poruszeniem umysłów i serc czuwali uczniowie klas pierwszych i trzecich.

Przedstawili oni program artystyczny 4 kwietnia 2019 roku, w którym pokazali, jak początkowe, drobne zaniedbania prowadzą do poważnych, ekologicznych problemów.

Aktorzy poinformowali nas o konieczności odpowiedniej segregacji odpadów, mądrego współżycia z przyrodą.

Sugestywny, zapadający w ucho tok dziecięcej narracji, wsparty świetnie dobranymi strojami i rekwizytami bardzo podobał się zebranym tego dnia w szkole. Recytację dzieci ożywiły skoczne, melodyjne utwory, ułatwiające odbiór całości.

Akcje w których uczestniczą „ Mali Ekolodzy” świadczą o dużej wrażliwości

i odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy.

Dzięki realizacji innowacji programowo- metodycznej „ Rycerze przyrody i ekologii” dzieci stały się aktywnymi propagatorami życia w zgodzie z przyrodą.