Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

OTWARCIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO

21 maja 2018r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku miało miejsce otwarcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Gośćmi uroczystości byli parlamentarzyści: Wiesław Janczyk i Arkadiusz Mularczyk oraz władze Gminy, radni Gminy, wykonawca, przewodniczący związków zawodowych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli. Dyrektor Szkoły powitała zebranych i podziękowała wszystkim, dzięki którym powstał obiekt tak ważny dla uczniów, którzy pod kierunkiem nauczycieli zdobywają pierwsze lub drugie miejsca we współzawodnictwie sportowym powiatu nowosądeckiego. Jan Dziedzina, wójt Gminy, w swoim wystąpieniu wyraził uznanie dla tych, którzy finansowali, przygotowywali, realizowali i koordynowali projekt, a zwłaszcza parlamentarzystom. Gratulacje i podziękowanie dla władz samorządowych za powstanie obiektu sportowego przekazał poseł Wiesław Janczyk i starszy wizytator Józef Nieć. Natomiast Bernadetta Wąchała-Gawełek, przewodnicząca Rady Gminy, podkreśliła, że Szkoła, jej nauczyciele i uczniowie zasłużyli swoją pracą i wynikami na tak piękne boiska, które służą całej społeczności lokalnej. Gościom zaprezentowali się z programem artystycznym uczniowie przygotowani przez Beatę Tokarczyk i Ewę Sobczyk oraz
Leszka Moryto. W kolejnym punkcie programu ks. prałat Janusz Paciorek poświęcił kompleks rekreacyjno-sportowy. Dokonano również uroczystego przecięcia wstęgi.
Niech te boiska i gry na nich prowadzone dadzą wszystkim wiele radości i uśmiechu, satysfakcji i zadowolenia.


Kategoria: Bez kategorii
Skip to content