Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Kadra

Dyrekcja
mgr Stolarska Barbara – dyrektor
mgr Syktus Anna – wicedyrektor
mgr Giemzik Małgorzata – wicedyrektor

Wychowanie przedszkolne

mgr Jamro Aleksandra
mgr Majerska Dorota
mgr Muszyńska Anna
Myjak Paulina
mgr Wąchała Beata
mgr Winiarska Urszula
mgr Wingralek Marta

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Duda Barbara
mgr Duda Dorota
mgr Gorczowska Maria
mgr Ptaszek Helena
mgr Rzepiel Wiesława
mgr Tokarczyk Agnieszka
mgr Zygadło Maria

Język polski

mgr Jurkowska Beata
mgr Mrówka Aleksandra
mgr Stolarska Barbara

Język angielski
mgr Kozielec Magdalena
lic. Matras Katarzyna
mgr Wadowska Małgorzata
mgr Winiarska Urszula

Język niemiecki

mgr Wojak Elżbieta

Historia

mgr Ciuła Agnieszka
mgr Mrówka Aleksandra

Wiedza o społeczeństwie

mgr Beata Jurkowska

Matematyka

mgr Jarek Katarzyna
mgr Słabaszewska Elżbieta
mgr Sułkowska Anna

Biologia

mgr Giemzik Małgorzata
mgr Wyrostek Danuta

Chemia
mgr Giemzik Małgorzata
mgr Wyrostek Danuta

Fizyka

mgr Jurkowska Monika

Geografia
mgr Franczyk Urszula

Informatyka
mgr Łazarz Janina
mgr Syktus Anna
mgr Szczodrowski Paweł

Przyroda
mgr Franczyk Urszula

Technika
mgr Łazarz Janina

Muzyka
mgr Moryto Leszek

Plastyka
mgr Szczodrowski Paweł

Religia

s.Elżbieta Kęska
ks. mgr Arkadiusz Pisarczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Tokarczyk Beata

Doradztwo zawodowe
mgr Jurkowska Beata

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Urszula Franczyk

Wychowanie fizyczne
mgr Majerski Witold
mgr Sobczyk Ewa
mgr Tokarczyk Beata

Biblioteka
mgr Majerska Ewa

Wychowawca świetlicy
mgr Baziak Barbara
Krajewska Klaudia
mgr Lisiecka Jadwiga

Pedagog szkolny

mgr Piszczek Dorota