Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Nagrody za osiągnięcia sportowe

Starosta nowosądecki nagrodził szkoły, których uczniowie uzyskali wysokie miejsca w zawodach sportowych. W kategorii szkół podstawowych i gimnazjów
w Powiecie Nowosądeckim w roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła
zajęła II miejsce we Współzawodnictwie Sportu Szkolnego.

         Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom, a zwłaszcza pani Ewie Sobczyk, która została nagrodzona przez Starostę za wysokie wyniki swoich uczniów.

Kategoria: Bez kategorii
Skip to content