Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Nabór do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i świetlicy szkolnej

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącku informuje, że w dniach
od 05.03.2018r. do 16.03.2018r. będą przyjmowane zgłoszenia uczniów do klasy I z obwodu Szkoły Podstawowej oraz wnioski do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019.Zgłoszenia i wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej (www.zsp.lacko.pl) i złożyć w sekretariacie
w godzinach od 8.00-15.30.

wniosek-świetlica

Zgłoszenie do szkoły SP – z obwodu

Skip to content