Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

„Małe Łącko” podczas Święta Kwitnącej Jabłoni

13 maja 2018r. – Kolejne Święto Kwitnącej Jabłoni, kolejni członkowie Szkolnego Zespołu
„ Małe Łącko” mogli zaprezentować swoje zdolności wokalne, taneczne i aktorskie.

Tegoroczna uroczystość stała się również okazją do przypomnienia dorobku kulturowego minionych pokoleń oraz upowszechnienia wiedzy o dokonaniach artystycznych Zespołu. Dzięki wykonaniu repertuaru sprzed ponad stu lat utrwalono to wartościowe, niematerialne dziedzictwo. Program jaki przygotowali i zaprezentowali mali artyści wraz z opiekunami: p. Dorotą Duda i p. Antonim Plechta, został nagrodzony gromkimi brawami przez publiczność zebraną na Jeżowej.

Takie uroczystości sprzyjają kształtowaniu postaw patriotycznych poprzez zapoznanie z dorobkiem kulturowym oraz zainteresowanie szeroko rozumiana przeszłością i tradycjami.


Kategoria: Bez kategorii
Skip to content