Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Kiermasz używanych podręczników

książki na stronę     Samorząd Uczniowski informuje, że w dniu 25 czerwca 2015r. od godz. 9:00 do 13.00 w sali nr 13 ZSG/gabinet przedmiotowy obok sali nr 9
w budynku gimnazjum/ odbędzie się kiermasz używanych podręczników szkolnych.

Informujemy również o możliwości przekazania nieodpłatnie używanych podręczników do biblioteki szkolnej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) art. 22b

 

REGULAMIN OBROTU UŻYWANYMI PODRĘCZNIKAMI NA TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W ŁĄCKU

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ), art.22b szkoła podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

1.Formy umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły:
• kiermasz szkolny,
• przekazywanie nieodpłatnie używanych podręczników do biblioteki szkolnej i wypożyczanie ich uczniom.
2. Kiermasz używanych podręczników organizowany jest w szkole we wskazanym dniu (w ostatnim tygodniu roku szkolnego) po ogłoszeniu przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego listy podręczników obowiązujących w następnym roku szkolnym. Obrót używanymi podręcznikami nadzoruje opiekun Samorządu Uczniowskiego.
3. Uczniowie/rodzice przeznaczają do sprzedaży używane podręczniki wyłącznie do klasy II i III gimnazjum oraz V i VI szkoły podstawowej z ceną podaną na każdym egzemplarzu.
4. Cena używanego podręcznika nie może przekroczyć wartości nowego podręcznika.
5. Podręczniki sprzedawane są wyłącznie po cenach ustalonych przez sprzedającego.
7. Kiermasz odbywa się w godzinach od 9.00-13.00.
8. W ostatnim tygodniu zajęć szkolnych uczniowie mogą przekazać nieodpłatnie używane podręczniki szkolne do biblioteki.
9. Przekazane podręczniki szkolne będą wypożyczane uczniom, którzy zgłoszą się do biblioteki szkolnej.
10. Uczniowie, którzy wypożyczą podręczniki z biblioteki, dokonują ich zwrotu w ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego.

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA
KLASA
SPRZEDAM
PRZEDMIOT KLASA TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR

Kategoria: Bez kategorii
Skip to content