Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

„Jestem mały – wiem więcej” – podsumowanie projektu w Szkole Podstawowej w Łącku

       maly-strazakW dniu 22 listopada 2016r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „ Jestem mały – wiem więcej”.  Organizatorem projektu był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczpospolitej Polskiej  woj. małopolskiego.

W projekcie udział wzięło 24 uczniów klas trzecich uczęszczających do świetlicy szkolnej- dziewięć dziewczynek i piętnastu chłopców pod opieką wychowawcy Jana Mrówki.

Celem udziału w projekcie było podniesienie wiedzy i umiejętności najmłodszych uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, a także zapoznanie się ze sprzętem przeciwpożarowym. Na zajęciach praktycznych „mali strażacy” uczyli się oceniać stan poszkodowanego oraz na fantomach ćwiczyli resuscytację krążeniowo – oddechową. Uczyli się zasad powiadamiania o zdarzeniach straż pożarną oraz inne służby ratownicze. W ramach zajęć uczniowie  zapoznali się z wyposażeniem miejscowej jednostki OSP, a także byli w na wycieczce w  Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, w której zwiedzili Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego. W sali edukacyjnej „OGNIK”  mieli zajęcia teoretyczne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, jak również praktyczną lekcję zachowania się podczas ewakuacji z pomieszczeń zadymionych w czasie pożaru. Dodatkowym elementem szkolenia była musztra strażacka.„Mali strażacy” przed rozpoczęciem projektu otrzymali w prezencie mundurki , które służyły im podczas zajęć.

W czasie uroczystego podsumowania uczniowie zaprezentowali przedstawienie o tematyce strażackiej oraz wykonali pokazową musztrę. Następnie wszyscy zgromadzeni mogli zobaczyć relację filmową z realizacji projektu. Po występie widownia nagrodziła uczniów  gromkimi brawami. Za udział w projekcie otrzymali oni certyfikaty oraz pamiątkowe maskotki.

W spotkaniu podsumowującym projekt, oprócz uczniów, rodziców i nauczycieli uczestniczyli również zaproszeni goście, których powitała Dyrektor Szkoły Barbara Stolarska. Zaszczycili swoją obecnością : Edward Siarka – Poseł  na Sejm, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych RP  woj. małopolskiego, Krystyna Brzyk – Główna Księgowa Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych RP  woj. Małopolskiego, Łukasz Łach – Koordynator Wojewódzki  projektu „ Jestem mały – wiem więcej”, Antoni Bienias – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym Sączu, st. bryg. Janusz Basiaga – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej  w Nowym Sączu, Roman Potoniec – Radny Powiatu Nowosądeckiego, Jan Dziedzina – Wójt Gminy Łącko, Bernadetta Wąchała- Gawełek- Przewodnicząca Rady Gminy Łącko, Lucyna Citak – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego  Placówek Oświatowych w Łącku, Józef Strączek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Mariusz Piwowar – Komendant  Gminny OSP, Antoni Baran – Wiceprezes  ZOG ZOSP RP , Andrzej Rozmus – Wiceprezes ZOG ZOSP RP, Tomasza Pasiud – Naczelnik OSP w Łącku, Radni Gminy Łącko: Teresa Janczura, Elżbieta Majerska, Edward Jurkowski, prowadzący zajęcia w ramach projektu : st. kapitan Konrad Gurgul i mł. aspirant Wiesław Poparda.


Kategoria: Bez kategorii
Skip to content