Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2022-2023

1 września 2022r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23– 31 grudnia 2022r. Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2023 r. Święto Trzech Króli
30 stycznia – 12 lutego 2023r. Ferie zimowe
6 – 11 kwietnia 2023r. Wiosenna przerwa świąteczna
1, 3 maja 2023r. Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 maja
8 czerwca 2023r. Boże Ciało
23 czerwca 2023r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

I okres od 1 września 2022r. do 27 stycznia2023r.

II okres od 13lutego 2023r. do 23 czerwca 2023r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

31 października 2022r. (poniedziałek) 

2, 4, 5 maja 2023r. (wtorek, czwartek, piątek)

23, 24, 25 maja 2023r. egzamin ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek )

9 czerwca 2023 r. (piątek )

Skip to content