Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2018-2019

3 września 2018r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 listopada 2018r. Wszystkich Świętych
23-31grudnia 2018r. Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2019r. Nowy Rok
 14-27 stycznia 2019r. Ferie zimowe
18 kwietnia- 23 kwietnia 2019r. Wiosenna przerwa świąteczna
1 maja 2019r. Święto pracy
3 maja 2019r. Święto Konstytucji 3 Maja
20 czerwca 2019r. Boże Ciało
21 czerwca 2019r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

I okres od 3 września 2018r. do 31 stycznia 2019r.

II okres od 1 lutego 2019r. do 21 czerwca 2019r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

2 listopada 2018r. (piątek)

 

2 stycznia 2019r. ( środa)

29 i 30 kwietnia 2019r. (poniedziałek, wtorek)

10, 11, 12 kwietnia 2019r. Egzamin Gimnazjalny przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum                                                     ( środa, czwartek, piątek)

15,16,17 kwietnia 2019r. Egzamin ósmoklasisty(poniedziałek , wtorek, środa)

2 maja 2019r.( czwartek )