Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

I Gminny Konkurs Wokalny „Witaj wiosno !”

     22 marca 2018 r., po raz pierwszy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łącku odbył się Gminny Konkurs Wokalny „Witaj wiosno”, skierowany do najmłodszych wychowanków z placówek oświatowych Gminy Łącko, nad którym patronat objął wójt Gminy Łącko – Jan Dziedzina.

Organizatorkami konkursu były: p. Dorota Majerska i p. Beata Wąchała. Konkurs przeprowadzony został w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łącku. Ideą konkursu jest rozwijanie zamiłowania do muzyki, wspólna zabawa oraz odkrywanie talentów wokalnych i aktorskich wśród przedszkolaków. W konkursie wzięło udział 20 dzieci, w wieku od 4 do 6 lat, z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy. Jurorzy, w składzie: p. Ewa Majerska, p. Monika Adamczyk i p. Piotr Matusiewicz, mieli bardzo trudne zadanie, gdyż wszystkie dzieci zaprezentowały wysoki poziom i wielkie zaangażowanie. Zgodnie z regulaminem konkursu jury przyznało I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych.

W kategorii I (dzieci 3-4 letnie) na podium znaleźli się:
I miejsce – Maria Kramarczyk – SP Szczereż,
II miejsce – Alicja Wysopal – Przedszkole i Żłobek Kraina Uśmiechu,
III miejsce – Zuzanna Dąbrowka – ZSP Łącko
W kategorii II (dzieci 5-6 letnie) znaleźli się:
I miejsce – Natalia Pyrdoł SP Zarzecze,
II miejsce – Zuzanna Król SP Kicznia,
III miejsce – Anna Szczepaniak – Przedszkole Niepubliczne Smerfiki

Na zakończenie konkursu wystąpiły dzieci z zerówki z inscenizacją przedstawienia wiosennego przygotowanego przez panie wychowawczynie – Dorotę Majerską i Beatę Wąchałę. Pani dyrektor Barbara Stolarska podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się, by I Gminny Konkurs Piosenki Wiosennej mógł się odbyć. Najgorętsze jednak podziękowania skierowała w stronę dzieci i ich opiekunów. Wszyscy uczestnicy byli profesjonalnie przygotowani do występów i prezentowali bogaty repertuar wykazując się talentem wokalnym, muzycznym i aktorskim. Nagrody wręczył pan wice-wójt Paweł Dybiec, obecny na konkursie. Każdy wykonawca otrzymał pamiątkowy dyplom oraz skromny upominek. Jeszcze raz gratulujemy wspaniałych występów i życzymy dalszych sukcesów.


Kategoria: Bez kategorii
Skip to content