Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Finał konkursu językowego „TANDEM”

Hisilicon Balong     Dnia 22 kwietnia b.r. w  siedzibie Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego  i Zespołu Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu odbył się sprawdzian ustny Międzyszkolnego Konkursu Językowego ’’TANDEM”.

Do etapu finałowego przystąpili uczniowie, którzy uzyskali min. 65 punktów z każdej kombinacji (język angielski z językiem niemieckim i język angielski z językiem francuskim) – łącznie 56 uczniów.

Serdecznie gratulujemy uczennicom naszego Gimnazjum, które uzyskały bardzo wysokie wyniki i zakwalifikowały się do finału konkursu, tj. Paulina Kania z kl. ID, Agnieszka Sawina z kl. IIID oraz Aleksandra Zborowska z kl. IIIB.

Uczniowie przystępujący do części ustnej konkursu otrzymali arkusz ze zdjęciami sytuacyjnymi i listę pytań związanych z takimi zagadnieniami, jak życie rodzinne, kultura, przyroda, podróże, zdrowie, żywienie, sport czy zakupy. Zadaniem ucznia było opisanie zdjęć i wyjaśnienie sytuacji, jaką przedstawiają oraz odpowiedzi na pytania do arkusza.

O końcowej lokacie w konkursie decydować będzie suma punktów uzyskanych przez uczestnika w części pisemnej i w części ustnej drugiego etapu konkursu. Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa szkół.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane w dniu 28 kwietnia b.r. na stronie www.mto.org.pl

Kategoria: Bez kategorii
Skip to content