Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Europejski Kodeks Walki z Rakiem

raczekW ramach realizacji zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem przedstawiamy działania zrealizowane przez młodzież w kolejnych miesiącach.

Styczeń:  Dowiedz się czy w domu nie jesteś narażony na wysokie naturalne stężenie promieniowania radonu..

W ramach realizacji programu edukacyjnego promocji zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem młodzież klasy III B gimnazjum przygotowała prezentacje multimedialne dotyczące zagrożenia radonem w życiu codziennym. W przygotowanym przez siebie materiale uczniowie przedstawili wpływ radonu na organizm człowieka, jego źródła i zastosowanie.

Marzec:  Dopilnuj, aby twoje dzieci brały udział w programach szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B(noworodki) oraz wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV (dziewczęta).

W ramach realizacji tego zalecenia młodzież klas III  gimnazjum przygotowała prezentacje multimedialne dotyczące wirusowego zapalenia wątroby typy B oraz wirusa brodawczaka ludzkiego HPV. W przygotowanym przez siebie materiale uczniowie przedstawili źródła zakażenia, objawy i sutki choroby oraz  zasady profilaktyki.

Nauczyciele wraz z przedstawicielami uczniów uczestniczyli w dniu 20 czerwca 2016 roku w konferencji „Młodzi Młodym”, podsumowującej działania szkół w ramach realizacji projektu „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, która odbyła się w auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. W czasie tej uroczystości odebrano wyróżnienie dla Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Łącku za upowszechnianie zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz wzorcowe prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży.


Kategoria: Bez kategorii
Skip to content