Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Egzamin na kartę rowerową w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku

kartaW dniu 15 czerwca 2016 r. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku,  został przeprowadzony egzamin na kartę rowerową dla czterdziestu dwóch uczniów z naszej szkoły.

Gościem specjalnym na egzaminie praktycznym  oraz członkiem komisji egzaminacyjnej był młodszy aspirant – Łukasz Żabecki , który  dzięki uprzejmości ze strony Komendanta Policji w Starym Sączu, Krzysztofa Pawlaka podniósł rangę egzaminu. Policjant wytłumaczył dzieciom, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się po drodze i uniknąć najczęstszych niebezpieczeństw.  W dalszej części nauczyciele przeprowadzający egzamin- Janina Łazarz oraz Witold Majerski wytłumaczyli zdającym, na czym polegają poszczególne zadania praktyczne. Przebiegowi egzaminu przyglądali się również rodzice zdających a nad bezpieczeństwem od strony medycznej czuwała Pani  Lucyna Wojnarowska .Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu egzaminacyjnym było ukończenie 10 lat oraz uczestniczenie w zajęciach technicznych przygotowujących do poznania teorii. Egzamin składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. Pierwsza część , została przeprowadzona w formie interaktywnej w szkolnej  sali komputerowej. Uczniowie odpowiadali na 25 pytań generowanych przez system z bazy zawierającej 500 pytań. Czas na odpowiedzi wynosił  30min. Niestety, nie wszyscy wykazali się obszerną wiedzą na temat przepisów w ruchu drogowym i będą mieli możliwość poprawy w późniejszych terminach. Uczniowie którzy zdali część pierwszą, mieli prawo do uczestniczenia w jeździe praktycznej na rowerze z elementami  sytuacji na drodze.

Zadania praktyczne :

  1. Sprawdzenie stanu technicznego roweru, prawidłowe założenie kasku
  2. Slalom pomiędzy pachołkami
  3. Odcinek jezdni z lewoskrętem
  4. Skrzyżowanie drogi podporządkowanej z drogą główną ze znakiem

poziomym ,,stop’’ ( P – 16 ) oraz linią bezwzględnego zatrzymania ( P – 12 )

  1. ,,Ósemka’’
  2. Przeniesienie pachołka ze stolika nr. 1 na stolik nr. 2
  3. Jazda pomiędzy listewkami ograniczającymi tor jazdy
  4. Szybka jazda na wprost z nagłym zatrzymaniem awaryjnym na sygnał

Egzamin praktyczny zdali wszyscy uczniowie. Poziom umiejętności jazdy na rowerze był wyjątkowo wysoki ( pierwszy raz od kilku lat wszyscy zaliczyli tą część ) co może świadczyć o tym , iż uczniowie

rzetelnie się przygotowali do egzaminu, zapewniając sobie w przyszłości bezpieczeństwo na drodze. Wszystkim zdającym serdecznie gratulujemy, oraz życzymy przyjemnych i bezpiecznych wycieczek rowerowych.


Kategoria: Witold Majerski
Skip to content