Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Dziadek z babcią dziś świętują

W dniu 9 stycznia 2019 roku w Samorządowym Przedszkolu nr1 Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Łącku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. W tym dniu każdemu robi się cieplej na sercu i mimo że styczeń w tym roku jest wyjątkowo śnieżny, frekwencja była wspaniała.

Na wstępie pani dyrektor Barbara Stolarska przywitała przybyłych gości.
W pierwszej kolejności zaprezentowały się starsze przedszkolaki – grupa „Sówek”
i „Pszczółek” (dzieci 5 i 6 – letnie), a następnie najmłodsze dzieci – grupa „Kangurków” i „Tygrysków” ( dzieci 3, 4 i 5 letnie). Przedszkolaki przygotowały „Jasełka”. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje wnuczęta w różnych formach artystycznych. W montażu słowno – muzycznym dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki oraz pokazy taneczne. Nie zabrakło także kolędników z tradycyjnymi góralskimi życzeniami. Mali artyści z wielkim przejęciem
i zaangażowaniem odtwarzali swoje role pomimo tego, iż niektórzy z nich po raz pierwszy stanęli na scenie.

Po skończonym występie pani dyrektor Barbara Stolarska oraz wójt gminy Łącko pan Jan Dziedzina złożyli serdeczne życzenia. Następnie babcie i dziadkowie udali się na przygotowany przez rodziców poczęstunek. Był on okazją do rozmów, dzielenia się wrażeniami a przede wszystkim do umocnienia więzi rodzinnych
i bliższego poznania się. Wnuczęta obdarowały swoich bliskich upominkami. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy dzień na długo zostanie w pamięci zarówno wnucząt, jak i dziadków!

Kategoria: Bez kategorii
Skip to content