Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Drodzy Rodzice

Informujemy, że w trakcie trwania egzaminów gimnazjalnych,
tj. 10,11 i 12 04. 2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej uczą się zgodnie z planem lekcji, natomiast w czasie egzaminów ósmoklasisty, tj. w dniach 15,16,17 04. 19r. uczniowie klas trzecich Gimnazjum uczą się zgodnie z planem lekcji, a klasy I – VII Szkoły Podstawowej mają dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Kategoria: Bez kategorii
Skip to content