Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola nr1 w Łącku

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącku informuje, że w dniach
od 17.02.2020r. do 13.03.2020r. będą przyjmowane WNIOSKI  o przyjęcie do przedszkola, na wolne miejsca, na rok szkolny 2020/2021.

Wniosek i oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej (www.zsp.lacko.pl) i złożyć w sekretariacie w godzinach od 8.00-15.30.