Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

„Bo wolność – to wśród mądrych ludzi żyć…” uroczysta akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości

       ” Bo wolność – to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście…” te słowa stały się myślą przewodnią uroczystego apelu z okazji
99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zaprezentowanego w dniu  10 listopada przez uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łącku.

      Głównym założeniem inscenizacji było przedstawienie Święta Narodowego w taki sposób, aby uczniowie nie postrzegali go jako wydarzenia, z którym wiążą się tylko nudne obchody czy konieczność napisania stosownego wypracowania.

    Występujący szóstoklasiści w bardzo zaangażowany i sugestywny sposób nakreślili złożony proces, który doprowadził do utraty przez Polskę niepodległości, niedolę Polaków pod zaborami, ich walkę o utrzymanie polskości i odzyskanie niepodległości – aż po szczęśliwy (choć krótki – bo tylko do wybuchu II Wojny Światowej) okres odnowienia państwowości.

    Szczególną wymowę miała ostatnia część spektaklu, w której uczniowie postawili bardzo ważne pytania dotyczące patriotyzmu w czasach współczesnych. Były to pytania, które powinni sobie stawiać ludzie wrażliwi, którym drogi jest los naszego kraju nie tylko dziś, ale i w przyszłości. Pytania dotyczyły wyznawanych przez nas wartości, a także naszych postaw wobec wszechobecnych wokół nas: nienawiści, agresji, wirtualnego świata gier i kontaktów międzyludzkich, w którym nie ma miejsca na przyjaźń, miłość czy poświęcenie drugiemu człowiekowi choćby odrobiny czasu.

   Odpowiedzią na wymieniane zagrożenia była powracająca fraza, iż to właśnie my jesteśmy władni zmieniać rzeczywistość wokół nas. Również poprzez refleksję nad własnym postępowaniem, w tym  stosunkiem do symboli państwowych, ojczystego języka czy tradycji narodowych.

     Nastrój kontemplacji i zadumy współtworzyli uczniowie wykonujący utwory muzyczne o tematyce patriotycznej. Bogata oprawa muzyczna, przygotowana  przez P. Leszka Moryto, służyła podkreśleniu doniosłości przedstawianych wydarzeń i refleksji.

    Uroczystą akademię przygotowali uczniowie klas VI Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łącku pod kierunkiem p. Ludwiki Majerskiej, p. Małgorzaty Wadowskiej, p. Katarzyny Jarek. O scenografię zadbała p. Ewa Majerska.

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Bez kategorii
Skip to content