Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Uwaga – zmiana w komunikacji w ramach ,,eNauki”

Drodzy rodzice i uczniowie!
Od dzisiaj zaczynamy pracować na dysku Google. Nauczyciele będą umieszczać tam dla Was materiały. Okres przedświąteczny jest okresem próbnym, dlatego prosimy, abyście przeglądali informacje na dysku Google lub, tak, jak to było do tej pory, na stronie internetowej szkoły w zakładkach poszczególnych klas (wszyscy musimy przystosować się do nowej sytuacji).
Po świętach, jeżeli okres kwarantanny się przedłuży, do zdalnej nauki będziemy wykorzystywać tylko dysk Google.

Poniższy link do dysku Google – nowego miejsca do nauki zdalnej, będzie służy do odczytu materiałów zamieszczanych przez nauczycieli.

https://drive.google.com/drive/folders/16OA9Nz5rpUGq6nKAhFJK8odmjvMD8qsC

Dysk Google oferuje nam także możliwość korzystania z narzędzia ,, Classroom” , który może być wykorzystywany przez nauczycieli do prowadzenia lekcji on-line , sprawdzianów, testów, itp. Aby się zalogować do ,,Classroom-u” należy użyć wygenerowanego, indywidualnego adresu e-mail i hasła, które zostaną przekazane uczniom przez wychowawców. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą informować uczniów kiedy i które zadania należy wykonać po zalogowaniu się do ,,Classroomu” .