Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

25.10.2019r. odbyła się próbna ewakuacja z budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  w Łącku.  O godz. 10:00 rozległ się sygnał trzech dzwonków ogłaszających ewakuację.

     Wszyscy uczniowie wraz nauczycielami oraz cały personel szkoły opuścili budynek i udali się na wyznaczone miejsce zbiórki. Wychowawcy zgłosili stany liczbowe  grup, które znajdowały się pod ich opieką.                                                                               

     Nad przebiegiem akcji czuwał starszy kapitan Konrad Gurgul        z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu wraz ze strażakami     z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku.  Strażacy przeprowadzili  również kontrolę  wszystkich pomieszczeń szkolnych i przekazali  informację pani Dyrektor.                                                                                         

Próbna ewakuacja przebiegła sprawnie, bez zakłóceń.  Uczniowie wraz z opiekunami wrócili do klas.

Kategoria: Bez kategorii
Skip to content