Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

225 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 1791w Zespole Szkolno-Gimnazjalanym w Łącku

konstytucja gim3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na świecie, doniosłym dziełem myśli polskiego Oświecenia.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki (1788-1792) dzień 3 maja uznano za  święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas  zawieszone. Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Po II wojnie światowej w roku 1946 władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestacji były tłumione przez milicję. W 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione.
Od 1990 roku 3 Maja znów jest oficjalnym świętem państwowym w Polsce, dniem wolnym od pracy. Od 2007 roku jest również świętem narodowym Litwy. W szczególnie podniosłej atmosferze odbywają się  obchody Święta 3 Maja  w naszej Szkole.  Po odśpiewaniu przez zgromadzonych hymnu uczniowie zaprezentowali montaż słowny wzbogacony odśpiewanymi przez chór szkolny  pieśniani. Uroczystość rozpoczęto wierszem o tematyce patriotycznej. Następnie narrator w krótkim opowiadaniu przypomniał historię, w której rozegrało się to ważne wydarzenie w dziejach Polski.  Ciekawą formą przybliżenia młodym widzom sensu obchodów tego święta, była przedstawiona scenka,                 w której uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie. Wcielili się w role upersonifikowanych państw z XVIII wieku Prusy, Rosję, Austrię. Uczniowie wykazali swoje umiejętności wokalne w piosenkach.: „Witaj majowa jutrzenko”, „Rota”. Na zakończenie  pani dyrektor Barbara Stolarska podziękowała uczniom za wspaniały występ.

Uroczystość szkolną przygotowali uczniowie gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli: Agnieszki Ciuły, Danuty Wyrostek, Urszuli Winiarskiej, Moniki Jurkowskiej, Leszka Moryto.

Kategoria: Agnieszka Ciuła
Skip to content