Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

1 marca – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych!

wyklęciDelegacja uczniów naszej Szkoły w dniu 1 marca 2016r. wzięła udział w obchodach Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Uroczystość odbyła się w Nowym Sączu pod budynkiem Wojskowej Komendy Uzupełnień – miejscu dawnej siedziby Gestapo i władz Urzędu Bezpieczeństwa. To tutaj byli aresztowani i torturowani więźniowie w czasach okupacji hitlerowskiej, a po wojnie – bohaterowie antykomunistycznego podziemia. Na ścianie budynku wmurowana jest tablica upamiętniająca ofiary reżimu II wojny światowej i okresu stalinowskiego, pod którą młodzież szkolna, parlamentarzyści, władze miasta i powiatu nowosądeckiego złożyli wiązanki kwiatów. Po uroczystości można było zwiedzić także Izbę Pamięci – celę, która była miejscem kaźni Polaków. Na ścianach niewielkiego pomieszczenia zachowały się oryginalne napisy więźniów – ich imiona i nazwiska, daty, słowa modlitwy. Tutaj też znajdują się dokumenty z czasów wojennych i powojennych, zdjęcia, pamiątki.
Udział w uroczystości to nie tylko złożenie hołdu Żołnierzom Wyklętym, ale także doskonała lekcja historii, patriotyzmu. Cześć Ich pamięci !!!


Kategoria: Bez kategorii
Skip to content