Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2019/2020


KLASY I – III

Zajęcia edukacyjne Klasa Tytuł i autor Wyd. Numer dop.
Edukacja wczesnoszkolna     I Szkolni przyjaciele.Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik. Część 1. Część 2. Matematyka. Podręcznik. Część 1Autorzy: Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz Szkolni przyjaciele.Edukacja wczesnoszkolna w klasie 1. Podręcznik. Część 3-4. Matematyka. Część 2. Autorzy:Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz WSiP           WSiP 813/1/2017           813/2/2017
Język angielski I Bugs Team 1.Autorzy:Carol Read, Ana Soberon   Macmillan 811/1/2017
Religia I Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej.
Autorzy: W. Kubik, G. Łuszczak, T. Czarnecka
WAM AZ-11-01/10-KR-1/11
Edukacja wczesnoszkolna II Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik. Części 1-2. Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Matematyka. Podręcznik. Część 1Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala, Jadwiga Hanisz Szkolni przyjaciele.Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik. Części 3-4. Szkolni przyjaciele. Matematyka. Podręcznik Część 2. Autorzy: Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala, Jadwiga Hanisz WSiP         WSiP 813/3/2018           813/4/2018
Język angielski II Bugs Team 2  Autorzy:Carol Read, Ana Soberon Macmillan 811/2/2018 
Religia II Kocham Pana Jezusa. Red. W. Kubik, G. Łuszczak, T. Czarnecka WAM AZ-13-01/10-KR 14/13
Edukacja wczesnoszkolna III Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Części 1-2. Matematyka. Część 1. Podręcznik. Części 3-4. Matematyka. Podręcznik. Część 2. Autorzy:Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala, Jadwiga Hanisz    Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 813/5/2019   813/6/2019
Język angielski III Bugs Team 3 Autorzy:Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth Macmillan 811/3/2018
Religia III Przyjmujemy Pana Jezusa.Podręcznik do religii dla klasyIII szkoły podstawowej. Red. P.Goliszek Gaudium AZ-13-01/10-LU-4/14

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA IV

Język polski IV Jutro pójdę w świat.Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4. Autorzy:Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska WSiP 868/1/2017
Język angielski IV English Class A1. Autorzy: Sandy Zervas, Catherine Bright,
Arek Tkacz
Pearson Central Europe 840/1/2017
Muzyka IV Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Autorzy:Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era 852/1/2017
Plastyka IV Plastyka 4.Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4. Autorzy: Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart WSiP 779/1/2017
Historia IV Wczoraj i dziś.Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski Nowa Era 877/1/2017
Przyroda IV Tajemnice przyrody Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Autorzy: Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer,
Joanna Stawarz
Nowa Era 863/2017
Matematyka IV Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Autorzy:Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 780/1/2017
Informatyka IV Teraz bajty.Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV. Autor:Grażyna Koba Migra 806/1/2017
Technika IV Bądź bezpieczny na drodze.Technika. Karta rowerowa.  Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6 Autorzy:Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz WSiP 850/1/2017
   Religia IV ,,Zaproszeni przez Boga’’. Podręcznik do religii dla IV klasy szkoły podstawowej. Autorzy:  Z. Marek, A. Hajduk, J. Mółka, A. Walulik.  (Nowa Podstawa Programowa) WAM AZ-21-01/10-KR-2/12

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA  V

Język polski V Jutro pójdę w świat. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5 Autorzy: Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska WSiP 868/2/2018
Język angielski V English Class A1+. Autorzy:Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz Pearson 840/2/2018
Muzyka V Lekcja muzyki.Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era 852/2/2018
Plastyka V Plastyka.Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5. Autorzy: Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart, Joanna Chołaścińska, Katarzyna Janus-Borkowska WSiP 779/2/2018
Historia V Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątejszkoły podstawowejAutor: GrzegorzWojciechowski. Nowa Era 877/2/2018
Geografia V Planeta Nowa.Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Autorzy: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz Nowa Era 906/1/2018
Biologia V Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Autorzy: Marian Sęktas, Joanna Stawarz Nowa Era 844/1/2018
Matematyka V Matematyka z plusem 5.Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. Autorzy: Małgorzata Dobrowolska,
Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 780/2/2018
Informatyka V Teraz bajty.Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V. Autor:Grażyna Koba Migra 806/2/2018
Technika V Technika na co dzień.Technika. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6. Autorzy: Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda WSiP 850/2/2017
Religia V Obdarowani przez Boga.Podręcznik do religii dla V klasy szkoły podstawowej,  red. Z. Marek, T. Nosek, F. Rzepka. WAM AZ-22-01/10-KR-5/13

SZKOŁA PODSTAWOWA

 KLASA VI

Język polski VI Jutro pójdę w świat.Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6. Autorzy: Hanna Dobrowolska,
Urszula Dobrowolska 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 868/3/2019
Język angielski VI English Class A2. Autorzy: Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz Pearson 840/3/2019
Muzyka VI Lekcja muzyki.Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Autorzy:Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era Spółka z o.o. 852/3/2019
Plastyka VI Plastyka.Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6. Autorzy: Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart, Katarzyna Janus-
-Borkowska 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 779/3/2019
Historia VI Wczoraj i dziś.Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski  Nowa Era Spółka z o.o. 877/3/2019
Geografia VI Planeta Nowa.Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Autorzy:Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński  Nowa Era Spółka z o.o. 906/2/2019
Biologia VI Puls życia.Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Autor: Joanna Stawarz  Nowa Era Spółka z o.o. 844/2/2019
Matematyka VI Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. 780/3/2019
Informatyka VI Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI. Autor: Grażyna Koba  Migra Sp. z o.o. 806/3/2019
Technika VI Technika na co dzień. Technika. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 850/2/2017
Religia VI Przemienieni przez Boga. Podręcznik do religii dla VI klasy szkoły podstawowej,  red. Z. Marek, A. Walulik.                WAM AZ-23-01/10-KR-1/14

SZKOŁA PODSTAWOWA

 KLASA VII

  Numer ewidencyjny w wykazie
Język polski VII Myśli i słowa.Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7. Autorzy:Ewa Nowak, Joanna Gaweł WSiP 895/1/2017
Język angielski VII English Class B1 Autorzy: Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor, Arek Tkacz Pearson 840/5/2017
Język niemiecki VII   Meine Deutchtour.Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły podstawowej. Autor:Ewa Kościelniak-Walewska. Nowa Era 838/1/2017
Muzyka VII Lekcja muzyki.Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkołypodstawowej. Autorzy:Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era 852/4/2017
Plastyka VII  Plastyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7. Autorzy:Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart, Joanna Chołaścińska WSiP     779/4/2017
Historia VII Wczoraj i dziś.Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Autorzy:Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak Nowa Era 877/4/2017
Geografia VII Planeta Nowa.Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Autorzy:Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał Nowa Era 906/3/2017
Biologia VII Puls życia.Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Autor:Małgorzata Jefimow Nowa Era 844/4/2017
Chemia VII Chemia Nowej Ery.Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Autorzy:Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa Era 785/1/2017
Fizyka VII Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej. Autorzy:Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Nowa Era 885/1/2017
Matematyka VII Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Autorzy:Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka GWO 780/4/2017
Informatyka VII Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII. Autor:Grażyna Koba Migra 806/4/2017
Religia VII Spotykam Twoje Słowo”. Podręcznik do religii dla klasy VII Szkoły Podstawowej. Red. P. Mąkosa Gaudium AZ-31-01/10-LU-1/12

KLASA VIII

Zajęcia edukacyjne Tytuł i autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
Język polski Myśli i słowa.Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8 Autorzy:Ewa Nowak, Joanna Gaweł. Gramatyka i stylistyka. WSiP 895/2/2018
Język angielski Repetytorium ósmoklasisty– podręcznik do języka angielskiego. Autorzy:Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles Macmillan 925/2018
Język niemiecki Meine Deutschtour.Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8 szkoły podstawowej. Autor:Ewa Kościelniak-Walewska Nowa Era 838/2/2018
Historia Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Autorzy:Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska Nowa Era 877/5/2018
Wiedza
o społeczeństwie
Dziś i jutro.Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. Autorzy:Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski Nowa Era 874/2017
Geografia Planeta Nowa.Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Autorzy:Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński. Nowa Era 906/4/2018
Biologia Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas Nowa Era 844/3/2018
Chemia Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Autorzy:Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa Era 785/2/2018
Fizyka Spotkania z fizyką.Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej. Autorzy:Grażyna Francuz-Ornat. Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Róźańska Nowa Era 885/2/2018
Matematyka Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Autorzy: Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka GWO 780/5/2018
Informatyka Teraz bajty.Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII.
Autor:Grażyna Koba
Migra 806/5/2018
Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa.Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8. Autorzy:Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow WSiP 923/2018
Kategoria: Witold Majerski
Skip to content