Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku -

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŁĄCKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zgodnie z zarządzeniem nr 9/2019 Wójta Gminy Łącko z dnia 15 stycznia 2019r.
w sprawie ustalenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko na rok szkolny 2019/2020, przedszkole rozpoczyna rekrutację:

 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego przedstawia poniższa tabela:                                                        

 Do 11 lutego 2019r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Łącku; (odbiór deklaracji w sekretariacie lub na stronie internetowej Szkoły. Więcej

Spotkanie ze Św. Mikołajem

6 grudnia to jedna z dat na którą z niecierpliwością czekają wszystkie dzieci. Każde z nich zastanawia się, kiedy pojawi się tajemniczy gość z długą siwą brodą i obdarzy ich tym wszystkim, co zostało zapisane w listach, od których uginały się parapety okien.

Więcej