Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącku informuje, że w dniach od 05.03.2019r. do 15.03.2019r. będą przyjmowane zgłoszenia uczniów do klasy I z obwodu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wilkowicza w Łącku oraz wnioski do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020.

Zgłoszenia i wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej (www.zsp.lacko.pl) i złożyć
w sekretariacie w godzinach od 8.00-15.30.

Zgłoszenie

Wniosek

Klauzula

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŁĄCKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zgodnie z zarządzeniem nr 9/2019 Wójta Gminy Łącko z dnia 15 stycznia 2019r.
w sprawie ustalenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko na rok szkolny 2019/2020, przedszkole rozpoczyna rekrutację:

 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego przedstawia poniższa tabela:                                                        

 Do 11 lutego 2019r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Łącku; (odbiór deklaracji w sekretariacie lub na stronie internetowej Szkoły. Więcej

Drodzy Rodzice

Informujemy, że w trakcie trwania egzaminów gimnazjalnych,
tj. 10,11 i 12 04. 2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej uczą się zgodnie z planem lekcji, natomiast w czasie egzaminów ósmoklasisty, tj. w dniach 15,16,17 04. 19r. uczniowie klas trzecich Gimnazjum uczą się zgodnie z planem lekcji, a klasy I – VII Szkoły Podstawowej mają dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

„Zmieniamy odpady na rzeczy do zabawy”

Z troską o środowisko naturalne oraz z praktycznym podejściem do rozwiązania problemu nadmiaru zbędnych rzeczy w naszym najbliższym otoczeniu, został przeprowadzony konkurs plastyczno-techniczny „Zmieniamy odpady na rzeczy do zabawy”. Organizatorzy konkursu zwrócili uwagę na możliwość powtórnego użycia odpadów i zainspirowali uczniów do zrobienia ekologicznej zabawki z rzeczy przeznaczonych do wyrzucenia. W efekcie powstały piękne prace przestrzenne, których autorami są uczniowie klas I-III naszej szkoły.

Taka ekologiczna zabawka bardziej cieszy, niż ta kupiona w sklepie, o czym wszyscy przekonali się podczas zorganizowanej wystawy pokonkursowej. Z wielkim entuzjazmem i zainteresowaniem uczniowie podziwiali prace swoich kolegów i koleżanek. Nic dziwnego, bo powstały bardzo pomysłowe i okazałe zabawki. A przy tym, nikt nie ma wątpliwości, że samo tworzenie było również niezwykle interesującą i rozwijającą zabawą. Co więcej, zabawka wykonana według własnej wizji twórczej szybko się nie nudzi i traktuje się ją z większym szacunkiem.

Konkurs plastyczno-techniczny „Zmieniamy odpady na rzeczy do zabawy” został zrealizowany w ramach Innowacji Programowo-Metodycznej „Rycerze przyrody i ekologii”, którego celem było miedzy innymi rozbudzanie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych poprzez troskę i odpowiedzialność o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi, wyrabianie nawyku oszczędnego korzystania z materiałów.

„MOJA ZIEMIA – MÓJ DOM”

Dzień Ziemi w naszej szkole zawsze porusza wszystkich, skłania do refleksji, pomysłowości i radosnej zabawy. A nad tym ogólnym poruszeniem umysłów i serc czuwali uczniowie klas pierwszych i trzecich.

Przedstawili oni program artystyczny 4 kwietnia 2019 roku, w którym pokazali, jak początkowe, drobne zaniedbania prowadzą do poważnych, ekologicznych problemów.

Aktorzy poinformowali nas o konieczności odpowiedniej segregacji odpadów, mądrego współżycia z przyrodą.

Sugestywny, zapadający w ucho tok dziecięcej narracji, wsparty świetnie dobranymi strojami i rekwizytami bardzo podobał się zebranym tego dnia w szkole. Recytację dzieci ożywiły skoczne, melodyjne utwory, ułatwiające odbiór całości.

Akcje w których uczestniczą „ Mali Ekolodzy” świadczą o dużej wrażliwości

i odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy.

Dzięki realizacji innowacji programowo- metodycznej „ Rycerze przyrody i ekologii” dzieci stały się aktywnymi propagatorami życia w zgodzie z przyrodą.

Międzyszkolny Konkurs Językowy „Tandem”

W  tegorocznej edycji konkursu językowego TANDEM wzięło udział 489 uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z powiatów: nowosądeckiego wraz z miastem Nowy Sącz, gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego i myślenickiego.

Celem konkursu jest zachęcanie uczniów szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych do doskonalenia umiejętności językowych oraz umożliwienie współzawodnictwa w tym zakresie.
W dniu 26 lutego 2019r. uczniowie wzięli udział w eliminacjach szkolnych. W naszej szkole do konkursu przystąpiło 17 uczniów w kategorii z językiem niemieckim.
Dnia 16 kwietnia w siedzibie organizatora tzn. Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego i Zespołu Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu odbył się sprawdzian pisemny dla uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Przystąpiło do niego łącznie 94 uczniów. Test pisemny składał się z różnego rodzaju zadań zamkniętych i otwartych. Obejmował on znajomość gramatyki, słownictwa oraz kulturoznawstwa. Do tego etapu zakwalifikowało się 3 uczniów naszego Gimnazjum: Paulina Kania z kl. IIID, Jakub Bieniek z kl. IIIE oraz Kamil Peciak z kl. IIIC.
Etap finałowy to sprawdzian ustny dla 50% zakwalifikowanych po sprawdzianie pisemnym.
Do etapu finałowego zakwalifikowała się nasza uczennica Paulina Kania.

Serdecznie wszystkim uczestnikom gratulujemy i trzymamy kciuki za Paulinę!

„Muzyczne spotkania” – czyli zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku

Rozwijając naturalne predyspozycje dzieci do obcowania z różnymi rodzajami sztuki, w tym muzyki, w dniach 5 i 6 marca wybraliśmy się do Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku – bo gdzie, jak nie tam można „zarazić się” chęcią muzykowania, a także zobaczyć i usłyszeć, jak wyglądają i brzmią różnego rodzaju instrumenty muzyczne.

Zajęcia miały na celu poszerzenie wiedzy muzycznej przedszkolaków, a równocześnie zachęcenie ich do podjęcia próby rozpoczęcia nauki gry na instrumentach – jednej z podstawowych form aktywności muzycznej. Zajęcia przeprowadził pan Marek Lipień, który w ciekawy sposób zapoznał dzieci z podstawowymi zagadnieniami z teorii muzyki, a następnie zaprezentował sposób wydobywania dźwięku z różnego rodzaju instrumentów.

Dzieci z zaciekawieniem słuchały opowieści o tym, jak przyroda inspiruje do tworzenia utworów muzycznych i za pomocą jakich brzmień możemy ją naśladować. Na zakończenie każdy uczestnik spotkania mógł spróbować zagrać na wybranym instrumencie.

Muzyka jest wszędzie – trzeba tylko umieć słuchać. Takim stwierdzeniem można podsumować muzyczne zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku. Miejmy nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie i jeszcze nie raz będziemy mogli skorzystać z równie ciekawych zajęć.

Serdecznie dziękujemy dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku panu Józefowi Strączkowi za umożliwienie spotkania, a panu Markowi Lipieniowi za wędrówkę po świecie muzyki i zapoznanie z tajnikami gry na różnego rodzaju instrumentach.

Teatr „Bajka” w przedszkolu

Wychowanie przez sztukę to ważny element edukacji najmłodszych. Dlatego też dnia 27 lutego Przedszkole Samorządowe nr 1 w Łącku odwiedził teatrzyk kukiełkowy „Bajka”.

Spotkanie to miało za zadanie dostarczenie dzieciom wielu pozytywnych wrażeń, poznania różnych form teatralnych, a równocześnie niosło przesłanie edukacyjne mające na celu promowanie zdrowego stylu życia, higieny własnej i otoczenia, oraz właściwego odżywiania się. Akcja przedstawienia pt. „Kocmołuszek” rozgrywała się w bajkowej scenerii zamku Księcia Brudasa. Dzieci z zaciekawieniem śledziły losy bohaterów, którzy przechodzili swoją metamorfozę. Wnioski nasuwały się same – bez mydła, szczotki, wody i witamin zawartych w owocach i warzywach nie da się zdrowo żyć i rosnąć.

Dzieci bardzo emocjonalnie reagowały, gdy pojawiały się „czarne charaktery” przedstawienia: czarodziej – Brud, złe wróżki : Anemia i Próchnica oraz krzykliwe Mikroby. Ale jak to w bajkach bywa, zło zostaje pokonane, a bohaterowie poznawszy zasady zdrowego stylu życia stają się zupełnie innymi postaciami.

Przedstawienie to, mające przesłanki wychowawcze i profilaktyczne zapewne na długo zostanie w pamięci małych widzów, a treści w nim zawarte, pomogą zdrowo żyć i rosnąć naszym przedszkolakom.